STOS – KRIJT

We streven naar minder financiële stress voor ouders en minder onbetaalde schoolfacturen. Een goed doordacht kosten-en armoedebeleid op onze school draagt hiertoe bij.

In onze school willen we de betrokkenheid van het ganse schoolteam vergroten, om bewust en vaardig om te gaan met armoede.

Zo zorgen we er samen voor dat alle leerlingen op onze school, ook de leerlingen in armoede, genieten van de beste onderwijskansen.

We willen de mogelijkheden van kansarmen als ‘standaard’ nemen. We hebben nagedacht over welke preventieve maatregelen we kunnen opnemen/verbeteren. Ook durven we versoberen om participatie haalbaar te maken voor iedereen (ouders/kinderen).

Om de drempel te verlagen voor de ouders werken we op onze school met twee brugfiguren (als vertrouwenspersoon).

De vertrouwenspersonen op onze school zijn:

Tinne Geysen tinne.geysen@beerse.be
Joke Van der Eycken joke.vandereycken@beerse.be

Brede basiszorg

Elke leerkracht heeft binnen de brede basiszorg oog voor een positief en veilig klasklimaat zodat kinderen in armoede zich veilig en gesteund voelen op onze school.

Kosteloos onderwijs

 • Huiswerkkaften, pennenzakken en ander schoolgerei wordt door de school aangeboden
  • Enkel boekentas, brooddoos, drankfles, koek- en fruitdoosjes, zwemgerief, turnpantoffels, turngerief worden aangekocht door de ouders

Kostenbesparend onderwijs

 • Geen buitenlandse uitstappen
 • Didactisch verantwoorde schooluitstappen, eenvoudig kan ook
 • Traktaties worden niet toegelaten
 • Geschenken leerkrachten
  • Aandacht voor de leerkracht om dit niet uit te vergroten
 • Carnaval / schoolfeest
  • Creativiteit aanmoedigen

Bewust omgaan met inzamelacties

Onder andere acties mundiale vorming, oudercomité, schoolfeest,…

Verder zijn er ook verschillende initiatieven vanuit het lokaal bestuur.