In de kijker

Leesplezier

Leesplezier

Plezier beleven aan lezen, voorlezen, ...en onze kinderen stimuleren om meer te lezen !

Lees verder
STOS

STOS

Onbetaalde schoolfacturen zijn een bron van stress. Zowel voor scholen als voor ouders. Scholen zien hun werkingsmiddelen dalen en vrezen voor de kwaliteit van hun onderwijs. Voor veel ouders is het betalen van de schoolrekening niet evident. In België groeit immers één kind op vijf op in armoede. ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ heeft als doel om scholen te ondersteunen bij: het vormen van armoedevaardig schoolpersoneelhet verminderen van financiële stress voor zowel de school als ouders

Lees verder
Computationeel denken

Computationeel denken

Computationeel denken is het menselijk vermogen om complexe problemen op te lossen en daarbij computers als hulpmiddel in te zetten. Je leert de leerlingen problemen oplossen door het probleem op te splitsen in kleinere problemen, door toepassing van algoritmes en stappenplannen, door abstracties of patroonherkenning. Dit zijn vaardigheden die in de verschillende leerplannen al aan bod komen. In de 21ste eeuwse vaardigheden is computationeel denken een basisvaardigheid naast lezen, schrijven en rekenen.

Lees verder
OVSG kwam een kijkje nemen

OVSG kwam een kijkje nemen

In onze school werken we met co-teaching. Hierbij staan meerdere leerkrachten samen in 1 klas. OVSG kwam een kijkje nemen hoe wij hiermee aan de slag gaan.  

Lees verder