Computationeel denken

Computationeel denken is het menselijk vermogen om complexe problemen op te lossen en daarbij computers als hulpmiddel in te zetten. Je leert de leerlingen problemen oplossen door het probleem op te splitsen in kleinere problemen, door toepassing van algoritmes en stappenplannen, door abstracties of patroonherkenning. Dit zijn vaardigheden die in de verschillende leerplannen al aan bod komen. In de 21ste eeuwse vaardigheden is computationeel denken een basisvaardigheid naast lezen, schrijven en rekenen.